Notice: Undefined offset: 3 in /home/polinfor/domains/smaczneobiady.com.pl/public_html/Controller/wpis/wpis.php on line 68
Stomatologia - krótki poradnik dla pacjentów | Obiady

Niektórzy wliczają do miazgi (jako dwie

Dentysta Bytom
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.
warstwę Weila lub pas Weila).
W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczajDentysta Bytom .

Widok do druku:

Dentysta Bytom