Notice: Undefined offset: 3 in /home/polinfor/domains/smaczneobiady.com.pl/public_html/Controller/wpis/wpis.php on line 68
Różne źródła ciepła - porozmawiajmy o ogrzewaniu | Obiady

W złożach fluidyzacyjnych

naprawa palników olejowych
W regeneratorach płyny naprzemiennie przepływają tą samą drogą. Wymiana ciepła jest możliwa dzięki magazynowaniu ciepła w złożu porowatym, przez które przepływają płyny.
Proces taki nie jest ciągły, ale składa się z fazy ciepłej (w której ciepło jest oddawane przez płynnaprawa palników olejowych .