Notice: Undefined offset: 3 in /home/polinfor/domains/smaczneobiady.com.pl/public_html/Controller/wpis/wpis.php on line 68
Nie ma powodów do niepokoju - nie bój się stomatologa | Obiady

splot Raschkowa)

Klinika stomatologiczna Gliwice
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.
warstwę Weila lub pas Weila).

W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otwór wierzchołkowy i deltę korzeniową.

W miazdze występują sploty naczyniowe i nerwowe (np.Klinika stomatologiczna Gliwice .